Kameran i krig : den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press

Detta är en avhandling från Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.