The process of resetting in small batch size manufacturing of mechanical parts

Detta är en avhandling från Institutionen för produktionssystem

Författare: Jan Ackalin; Kth.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.