Lime-cement columns as a countermeasure against train-induced ground vibration

Detta är en avhandling från Stockholm : Mark och vatten

Författare: Mehdi Bahrekazemi; Kth.; [2002]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.