Engineering Knowledge: How Engineers and Managers Practice Knowledge Management

Detta är en avhandling från BAS Publishing

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.