Low Power Design Techniques for Deep Submicron Technology with Application to Wireless Transceiver Design

Detta är en avhandling från Kista : Mikroelektronik och informationsteknik

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.