Structural studies on nucleosides and nucleotides by nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.