Vem formar den stategiska forskningen? Institutionell dynamik och anslagspolitisk utveckling i KK-stiftelsen

Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Forskningspolitiken har i allt högre utsträckning kommit att kopplas till närings- och innovationspolitiken. Ett exempel är den strategiska forskningspolitik som växte fram i början av 1990-talet, där ett antal forskningsstiftelser med nya mål och modeller för finansiering tillkom. I denna studie diskuteras implikationerna av dessa förvaltnings- och forskningspolitiska innovationer. Analysen av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) visar att strategiska finansiärer och strategisk forskning kan förstås som matriser av forskningssystemets olika intressen och aktörer. De inkluderar två dominerande logiker för forskningsfinansiering i kunskapssystemet: den kollegiala och grundforskningsorienterade respektive den behovsmotiverade och korporativt styrda. Sammantaget kan strategiska finansiärer ses som ett uttryck för kunskapspolitisk ambivalens eftersom de utgör institutionella blandningar av politik, vetenskap och marknad.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.