The Shortened Dental Arch (SDA) concept and Swedish general dental practitioners : attitudes and prosthodontic decision-making

Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Odontology

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)