Studies on pig kidney cytochromes P-450 in metabolism of vitamin D3 and C27-steroids

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Hans Postlind; Uppsala Universitet.; [1990]

Nyckelord: FARMACI; PHARMACY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.