Decision-making support for choosing among different component origins

Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

Författare: Deepika Badampudi; [2018]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)