"Läter all ting ährligha och skickeliga tilgå" : prästerskapet i 1600-talets Sverige

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Febe Crafoord; Stockholms Universitet.; [2002]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.