Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati

Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

Sammanfattning: Det görs en rad försök till demokratisk förnyelse ute i kommunerna. I denna avhandling är det min ambition att analysera ett sådant försök; medborgarutskotten i Helsingborg. De frågeställningar avhandlingen behandlar är 1) vad ligger bakom samtalets betoning i medborgarutskottens deltagardemokratiska aktiviteter? 2) Hur positioneras kommuninvånare som medborgare då medborgarutskottens tjänstemän och politiker fokuserar på samtalet som kommunikationsform? 3) Genom vilka medborgarpositioner skapar deltagare mening med sitt deltagande? I avhandlingen kommer jag fram till 1) att deliberativa idéer och en kommunikativ medborgarsyn ligger bakom samtalets betoning i medborgarutskottens aktiviteter. 2) Då medborgarutskottens politiker och tjänstemän positionerar kommuninvånarna som medborgare använde de sig av fyra storylines som fokuserade på framtiden, aktivt engagemang, osjälviskt deltagande och närområdet. 3) De medborgarpositioner deltagande kommuninvånare använde för att skapa mening med sitt deltagande var som etablerade i bostadsområdet, samhörighetskännande, stolta, historieintresserade, föräldrar, medelålders, trygghetssökande och skattebetalare.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.