Från koja till plan : om barnperspektiv på utemiljön i planeringssammanhang

Författare: Maria Kylin; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.