Logic program synthesis using schema instantiation in an interactive environment

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer & Systems Sciences, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.