Recontextualising ageing as a choice : A critical approach to representations of successful ageing

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.