Vart tar politiken vägen? : om individualisering, reflexivitet och görbarhet i det politiska engagemanget

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.