Decentraliserad förvaltning : tre ämbetsverk i nya roller = [Decentralized public administration] : [three government agencies in a new role]

Detta är en avhandling från Lund : Studentlitteratur

Författare: Agneta Bladh; Stockholms Universitet.; [1987]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.