Surface and electronic structure of GaN and SiC

Författare: Susanna Widstrand; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.