Usability Evaluation of Interface Design for Medical Devices -- Exploring Methodologies for Evaluating Prototypes

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.