Sokrates och hans anklagare. 4 delen. Med phil. facult. tillstånd under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... till offentlig granskning framstäld för philosophiska graden af Joh. Erik Ekelundh V.D.M Cons. Eccl. Aman. E. O. Upl. Rosl. Stip. Ness. å gust

Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell, Kongl. akad. boktryckare

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)