Accuracy and reliability of plane hybrid mixed elements for two-dimensional elasticity

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Författare: Anders Sundin; [1991]

Nyckelord: Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)