Some Resolvent Estimates in Harmonic Analysis

Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I avhandlingen studeras olika resolvent uppskattningar i harmonisk analys. I det första arbetet visas en Wiener taubersats med hjälp av resolventtransformen. I det andra arbetet studeras kvantitativa förfiningar av Wieners lemma i kommutativa kvasi-Banachalgebror och även i Banachalgebror. Det tredje arbetet behandlar den klassiska Cesàro-operatorn och dess verkan på det viktade Bergmanrummet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.