Affärsidéer : en empirisk studie av hur företags verksamhetsinriktning kan analyseras och beskrivas utifrån ett affärsidébegrepp

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.