Cardiac rehabilitation in hospital and at home : a long-term study from the perspective of women who have suffered their first myocardial infarction

Sammanfattning: Two papers included.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.