Extended-release metoprolol : studies on the drug release and pharmacokinetics of a multiple-unit formulation

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Anders Sandberg; Uppsala Universitet.; [1994]

Nyckelord: FARMACI; PHARMACY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.