Anställningsbilder och rekryteringsbeslut

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. (EFI)

Sammanfattning: Denna avhandling handlar om hur rekryteringspro­cesser går till. Den handlar särskilt om rekryteringsprocesser där bedömning och beslutsfattande sker i grupper som består av rekryte­rare, linjechefer och blivande kollegor. Hur hanterar dessa bedömare den mångtydiga situation som en rekrytering innebär? Hur går det till när de diskuterar kandidater och kommer överens om vem som skall rekryteras? Hur fastställer de tillsammans om en kandidat är en ”klockren stjärna” eller ett ”stolpskott”, en socialt kompetent person eller en ensamvarg, en specialist eller en generalist? Vilken roll spelar rekryteringsverktygen i detta arbete? Blir bedömningen mindre rättvis om den sker under en informell diskussion mellan erfarna kollegor än om bedömarna endast tar hänsyn till objektiva fakta? Dessa är några av de frågor som diskuteras i denna avhandling. Den bygger på studier som omfattar intervjuer med rekryterare och observationer av beslutsmöten där olika bedömare samlas för att diskutera kandidater som sökt arbete och besluta huruvida dessa skall erbjudas anställning.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)