Control and optimization of pipes conveying fluid

Författare: Dan Borglund; Kth; []

Nyckelord: TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.