The importance of anaerobic ammonium oxidation (anammox) and anoxic nitrification for N removal in coastal marine sediments

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.