Sveriges komiska vitterhet i Bellmans tid. Afhandling som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden utgifves af Otto Wilhelm Ålund af Östgötha nation och offentligen försvaras ... d. 4 juni 1851 ... 1

Detta är en avhandling från Uppsala, C. A. Leffler, 1851

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)