Electronic Structure and Reactions at some Tetrahedral Semiconductor Surfaces

Detta är en avhandling från Stockholm : Fysik

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.