Studies on patients with angina pectoris and normal coronary angiograms : with special reference to adenosine as a modulator of pain

Författare: Bo Lagerqvist; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.