Ondska - Individuell och kulturell projektion : filmupplevelser analyserade enligt den analytiska psykologin

Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis förlag

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.