Pelvic floor dysfunction : a clinical and epidemiological study

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Eva Uustal Fornell; Linköping.; Linköping.; [2003]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.