Mössbauer spectroscopy : methodology and some applications to magnetic materials

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.