Tensions and Contradictions in Information Management. An Activity-theoretical Approach to Information Activities in a Swedish Youth-Peace Organisation

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.