Bioactive monolayers and thin films for biomedical applications

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.