Robin Hood, Prince of Thieves - filmen

Sammanfattning: Filmen Robin Hood, Prince of Thieves håller sig till originalberättelsen från medeltiden men innebär många anakronismer för att bätttre passa till den moderna publikens värdesystem.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.