Violence Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6

Detta är en avhandling från Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö

Sammanfattning: Att förebygga våld och hantera konflikter konstruktivt: En studie i fredsundervisning i årskurs 4–6.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)