Socialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins fangemenskap 2011–2016

Detta är en avhandling från Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.