Förspända skruvar i skjuvförband : förspänningsmetoder och utmattningshållfasthet

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Författare: Staffan Boström; [1990]

Nyckelord: Stålbyggnad; Steel Structures;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.