Aberrancies associated with dendritic cells and T lymphocytes in type 1 diabetes

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Susanne Skarsvik; Linköping.; Linköping.; [2005]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.