Observationes aliquot circa definitionem philosophiæ Wolffianam, quas, ... sub moderamine viri celeberrimi Dn. Andreæ Winbom, ... horis ante meridiem solitis, die 31. Maji An. MDCCXXXV. In Auditorio Gustav. Majori, Publicæ bonorum censuræ modeste offert S

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)