Studies on chloride and bicarbonate ion reabsorption in the proximal tubules of the rat kidney

Författare: Morgan Sohtell; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.