Synthesis of bioactive natural products and analogues

Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I flera tusentals år har människan använt sig av naturen till hjälp för att bota åkommor och krämpor. Det som hon har dragit nytta av då är att alla växter och plantor producerar flertalet små föreningar till skydd eller nytta för plantan. Dessa som föreningar kan då interagera med andra växter och organismer till exempel som ett skydd mot att bli uppäten, som en lockelse för att bli uppäten så att plantan kan sprida sig vidare eller mot bakterieangrepp mm. Det som skiljer ett gift och ett läkemedel kan ibland bara vara dosen, ta till exempel flugsvampen som är giftig i hög dos men som bara ger ett hallucinogent rus vid låg dos, något vikingarna utnyttjade frekvent. Med tiden har schamanerna bytts ut mot kemister i vita rockar och nu undersöker vi naturen på ett systematiskt sätt där föreningar i växter, naturprodukter, blir isolerade och analyserade för sammansättning och struktur. Mitt bidrag till denna vetenskap är att jag har byggt några av de här föreningarna i laboratoriet på ett annat vis än vad växterna gör. Detta för att kunna testa dem mot olika sjukdomar utan att behöva skövla hela skogar för att få tillräckligt mängd. Dessutom kan man då göra små variationer av föreningarna som gör dem till naturproduktlika med förhoppningsvis förbättrade och mer selektiva egenskaper. Jag har syntetiserat flertalet olika naturprodukter och variationer av dessa och de har eller skall testas mot allt från smärtlindring, till astma och parasiter. Vi har hittat substanser från Cannabis Sativa som ger smärtlindring utan att ge några hallucinogena effekter. Vi har undersökt kolesterol sänkande preparat, statiner för deras antiinflammatoriska effekter samt syntetiserat en del variationer av dessa för att kunna finjustera och optimera effekten.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)