Om gulsot. Academisk afhandling med ... medicinska facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af doctor Israel Hwasser ... för medicinska gradens erhållande utgifven av Pehr Adolf Hedberg af Wermlands nation på medicinska auditorium den 4 junii 1835 p

Detta är en avhandling från Upsala, Palmblad, Sebell & c

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)