Insulin and IGF-I in type 1 diabetes

Författare: Christina Hedman; Linköping.; Linköping.; Linköping.; [2005]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.