Medieteknik i en senmodern tid. Digital teknik, estetik och gestaltning

Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

Sammanfattning: Avhandlingen tar sin utgångspunkt i utvecklingsarbetet med utbildningsprogrammet Medieteknik med inriktning mot interaktiva system på Blekinge tekniska högskola (BTH) åren 2000-2005. Etablerandet innebar en möjlighet att pröva former och innehåll för att utveckla en framtidsinriktad utbildning inom digital teknik. Med begreppet framtidsinriktad avser författaren en utbildning som tar till vara högskolans växande roll som ett offentligt rum för kunskap och tillväxt, unga människors behov av mening och orienteringspunkter i en förvirrad samtid och näringslivets behov av idédrivna och hantverksskickliga medarbetare. Etablerandet innehåller många interna och externa utmaningar, ifrågasättanden och motstånd, som behöver formuleras och undersökas för att tillföra ny kunskap. Utvecklingen beskrivs som en förändring av andra ordningen. Det innebär att tankemönster, både som verklighetsbeskrivningar och handlingar förändras och att därmed hela systemet förändras. Förändringsarbetets teori och praktik diskuteras genom att presentera aspekter av begreppen person, kunskap, lärande i förhållande till digital teknik och hur dessa begrepp kan och bör interagera med varandra på handlingsnivå. En avsikt och en förhoppning är att undersökningen ska vara användbar för utbildningar även utanför den digitala teknikens kunskapsfält.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)