Working conditions, income differences, and sense of coherence in relation to ill health. Licentiate Dissertation in Sociology : Department of Sociology

Författare: S. Toivanen; Stockholms Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.