The trilobites of the Leptæna limestone in Dalarne : with a discussion of the zoological position and the classification of the trilobita

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.