Historiemedvetande på prov : en analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia

Detta är en avhandling från Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)